Gemeente Kortemark

Groendienst trekt ten strijde tegen zwerfafval!

Niemand wil wonen in een vervuilde leefomgeving. Zwerfafval ontstaat niet vanzelf, met zijn allen zijn we verantwoordelijk. Het reduceren van zwerfafval is één van de taken van de groendienst waar veel aandacht aan besteed wordt. Tussen 20 februari en 15 maart werd maar liefst 350 uur exclusief aan het opruimen van zwerfafval gespendeerd. Na berekening bleek dat er om en bij de 3.600 kg zwerfvuil verwijderd werd!

In het kader van een actief lokaal zwerfafvalbeleid werkt de groendienst tijdens de maanden maart, april en mei ook samen met de scholen om kinderen voorlichting te geven en te wijzen op de verantwoordelijkheid van de bevolking inzake zwerfafval.

De Kortemarkse straten worden wekelijks nagekeken op zwerfvuil. Hoewel groot zwerfvuil bijna niet meer in het straatbeeld te vinden is, is er nog veel overlast in de vorm van kleiner afval zoals blikjes, flesjes,… Wist je dat de minimale levensduur van een kauwgom 20 jaar is? Een blikje heeft een levensduur van maar liefst 50 jaar en een petfles heeft zelfs een oneindig lang leven. De gemeente vraagt daarom speciale aandacht om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren én te behouden.

 

op 20 maart
Nieuwsoverzicht
PET fles