Gemeente Kortemark

Bekendmaking Openbaar onderzoek actieplan voedselverlies en biomassa(reststromen) Vlaamse overheid 01.08.2020 - 30.09.2020

Bekendmaking nummer 8462 ingeschreven in het register der bekendmakingen op 30 juli 2020.

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’¬†moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

op 30 juli
Nieuwsoverzicht