Gemeente Kortemark

Politiereglement n.a.v. parkeer- en verkeersverbod op een deel van de parking Hemelsdaele aan het skatepark te Kortemark, deelgemeente Werken, van 15 juli tot 31 augustus 2020.

Bekendmaking nummer 8436 ingeschreven in het register der bekendmakingen op 15 juli 2020.

De verschillende richtlijnen van de hogere Overheid in het kader van de Corona-crisis moeten gerespecteerd worden.

op 15 juli
Nieuwsoverzicht