Gemeente Kortemark

Bekendmaking Jaarrekening 2019 - goedkeuring door de gemeenteraad van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Bekendmaking nummer 8430 ingeschreven in het register der bekendmakingen op 9 juli 2020.
op 09 juli
Nieuwsoverzicht