Gemeente Kortemark

Politiereglement n.a.v. het inrichten van een wielerwedstrijd te Kortemark, deelgemeente Werken, op 20 september 2020

Bekendmaking nummer 8408 ingeschreven in het register der bekendmakingen op 29 juni 2020.

De verschillende richtlijnen van de hogere Overheid in het kader van de Corona-crisis moeten gerespecteerd worden.

op 29 juni
Nieuwsoverzicht