Gemeente Kortemark

Politiebesluit van de Gouverneur dd. 21 mei 2020, betreffende captatieverbod

Bekendmaking nummer 8374 ingeschreven in het register der bekendmakingen op 26 mei 2020.

Politiebesluit van de Gouverneur dd. 21 mei 2020, betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek.

op 26 mei
Nieuwsoverzicht