Gemeente Kortemark

Gemeentelijke maatregelen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus zijn verstrengde maatregelen van kracht. In dit artikel worden ze stuk voor stuk voor u opgelijst in alfabetische volgorde.
Coronapost

In De Kouter is er een coronapost ingericht in een vergaderzaal. Meer daarover in dit nieuwsbericht. Blijf er weg als je er niets verloren hebt.

Gemeentelijke diensten

De gemeentelijke bibliotheek heropent vanaf maandag 6 april onder strikte, aangepaste voorwaarden. Er wordt met een afhaaldienst gewerkt. Later daarover meer.

Het recyclagepark heropent vanaf dinsdag 7 april op afspraak. Alle details daarover zijn hier terug te vinden.

Het gemeentehuis is voorlopig gesloten. Onze diensten die er gevestigd zijn, kunnen tijdens de kantooruren telefonisch bereikt worden op 051 56 81 21. Het omgevingsloket (publieke ruimte, milieudienst, mobiliteitsdienst, ondernemen, ruimtelijke omgeving), gevestigd op de eerste verdieping, werkt achter de schermen wel verder aan lopende dossiers. De medewerkers zijn via mail te bereiken op omgevingsloket@kortemark.be.

De diensten in De Roende zijn tijdens de openingsuren telefonisch en per mail bereikbaar. Voor eventuele hoogdringende consultaties met een maatschappelijk werker wordt er onderling afgesproken. De dienst Burgerzaken (rijbewijzen, identiteitskaarten, adreswijzigingen, etc.) is voorlopig enkel nog telefonisch (051 57 51 32) of via mail (burgerlijkestand@kortemark.be) bereikbaar. De dienstverlening beperkt zich tot de aangiftes van overlijdens en eventuele geboortes. Het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde, gevestigd in De Roende, houdt de deuren voorlopig dicht. Er worden geen activiteiten georganiseerd.

CC De Beuk, de gemeentelijke sporthal en sportzalen houden de deuren voorlopig volledig gesloten.

Vanaf maandag 6 april werkt de gemeentelijke bibliotheek met een afhaaldienst. Alle details daarover zijn hier terug te vinden.

Ook zwembad De Flipper blijft dicht. 

Handelszaken & horeca

Handelszaken die in het weekend verplicht gesloten moeten blijven, kunnen rekenen op een forfaitaire premie. Op de website van Unizo vind je een overzicht van welke handelszaken al dan niet dicht moeten blijven.

Alle cafés en restaurants blijven dicht. Deze getroffen horecazaken zullen van de Vlaamse overheid een forfaitaire premie uitgekeerd kunnen krijgen.

Vanaf 26 maart kunnen deze premies ook effectief worden aangevraagd. Een aanvraag indienen kan tot en met 5 mei.

Huisarts

Jouw huisarts blijft werken en bereikbaar, zij het in de eerste plaats telefonisch. Voel je je niet goed, bel deze dan ook zeker op. Wijzen de symptomen op mogelijke coronabesmetting, dan zal je naar de triagepost worden doorverwezen. Zijn de symptomen van andere aard, dan zal de huisarts je gewoon naar de eigen praktijk uitnodigen. Twijfel dus zeker nooit om de huisarts te contacteren, zij kunnen zeker tijd voor je maken, ongeacht de aard van je ongemak.

Hulp nodig? Het Sociaal Huis blijft helpen

Inwoners die hulpbehoevend zijn en daarvoor niet kunnen rekenen op hulp van familie, buren of vrienden kunnen telefonisch contact opnemen met de medewerkers van het Sociaal Huis op 051 57 55 75.

Informatie

Alle actuele informatie vanuit het Nationaal Crisiscentrum vind je ook steeds op www.info-coronavirus.be. Ook Kortemark heeft een eigen nummer om de burger te woord te staan omtrent corona: 0472 18 92 77 (tussen 8 en 20 uur). Voor vragen over onze dienstverlening (gemeente en OCMW): 051 56 81 21.

Kapsalons

Kappers moeten sluiten. Net als andere handelaars die verplicht moeten sluiten, hebben ze recht op een hinderpremie van 4.000 euro.

Mantelzorgers

Voor Mantelzorg mag je nog altijd de baan op. Onder mantelzorg verstaan we hulp of zorg aan iemand die omwille van ziekte, handicap of ouderdom zorgbehoevend is. Er is geen probleem met mensen die boodschappen of maaltijden naar hun bejaarde ouders brengen in Kortemark, bijvoorbeeld.

Markt

De wekelijkse donderdagmarkt mag niet meer worden georganiseerd, al zeker tot en met 19 april. Marktkramers kunnen, net als de horeca en de andere handelaars, een corona-hinderpremie aanvragen. Meer info via deze link van Vlaio.

Mindermobielencentrale

De werking mindermobielencentrale beperkt zich momenteel tot hulpverlening aan mensen die geïsoleerd zijn en op niemand een beroep kunnen doen voor de afhaling van levensmiddelen of medicijnen.

Mondmaskers

Heb je zelf mondmaskers op overschot of heb je er enkele zelf gefabriceerd? Schenk ze dan aan de gemeenschap. Er staat een collectebus in De Roende, ingang kant Ichtegemstraat. Meer daarover in dit nieuwsbericht. Hier vind je hoe je zo'n mondmasker kunt maken. Heb je als zelfstandig aannemer, of op welke andere manier dan ook, maskers van het type P1, P2 of P3 die je wilt wegschenken? Die zijn elke werkdag tussen 9 en 12 en tussen 14 en 16 uur welkom aan het onthaal in De Roende, Hospitaalstraat 31 in Kortemark.

Reservaties en uitleendienst

Wie in de periode tot en met 19 april een activiteit gepland had in één van de gemeentelijke gebouwen en daarvoor een reservatie (zaal of uitleendienst) had gedaan in Recreatex, zal deze uiteraard gratis kunnen annuleren. Neem hiervoor contact op via reservaties@kortemark.be.

Sociale Dienst

De sociale dienst is voorlopig enkel nog telefonisch (051 57 55 73) of via mail (sociaalhuis@kortemark.be) bereikbaar.

Speelpleintjes en skatepark

Attractieparken, dierenparken, binnen- én buitenspeeltuinen, kinderboerderijen, casino’s, gokkantoren, recreatieve centra zijn gesloten tot en met 19 april. Dit geldt dus ook voor het skatepark in Werken en voor de verschillende gemeentelijke speelpleintjes.

Speelpleinwerking

In de paasvakantie mogen er geen kampen of speelpleinwerking worden georganiseerd. Het Lokaal Bestuur Kortemark en de verschillende schooldirecties werkten samen een regeling uit om tijdens de paasvakantie in opvang te voorzien in de scholen zelf - weliswaar enkel voor noodgevallen.

Stickers Mirom

De verkoop van stickers voor de oude restafvalzakken van Mirom is opgeschort, minstens tot en met 19 april. Mirom vraagt indien nodig nieuwe restafvalzakken aan te schaffen, de oude afvalzakken mét sticker blijven sowieso nog geldig tot eind 2021.

op 11 maart
Nieuwsoverzicht