Gemeente Kortemark

Werken aan kruispunt Staatsbaan in Handzame

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de inrichting van het kruispunt van de Staatsbaan met de Kronevoordestraat en de Groenestraat in Handzame stevig onder handen nemen. Tijdens deze werken zal het verkeer niet in of uit de Kronevoordestraat en de Groenestraat kunnen rijden op het kruispunt met de Staatsbaan. Er blijft wel ten allen tijde rechtdoor gaand verkeer mogelijk langs de Staatsbaan zelf.

Timing

De werken starten op maandag 9 maart, het einde van de werken is voorzien op woensdag 30 juni. Tijdens deze periode wordt er in omleidingen voorzien. De omwonenden ontvangen vooraf bewonersbrieven met concrete info.

Veiliger voor fietsers

Na de aanpassingen aan het kruispunt moet het voor de voetgangers en vooral voor de fietsers veiliger worden. Het zal vanaf dan de bedoeling zijn dat fietsers, wanneer ze bijvoorbeeld uit de richting van Diksmuide komen, niet langer samen met het gemotoriseerd verkeer de Staatsbaan dwarsen om de Kronevoordestraat in te rijden. Ze worden daarentegen via signalisatie naar de voorsorteerstrook in de Groenestraat geleid, om daar op groen licht te wachten en dan de Staatsbaan op een veiliger manier te dwarsen. Een dergelijke inrichting voor fietsers is er trouwens ook al op het kruispunt in Kortemark-Elle. Daarnaast komen er ook aanpassingen die het voor blinden en slechtzienden makkelijker maken om op het juiste moment veilig over te steken, bijvoorbeeld door het voorzien van een ratelsysteem.

Niet in of uit richting Handzame of Staden

Zowel de toegang tot de Kronevoordestraat als tot de Groenestraat zullen gedurende de volledige duur van de werken afgesloten blijven. AWV oordeelt dat dit op een dergelijke drukbereden verbindingsweg de enige en veiligste oplossing is. De fietsers, zowel komende vanuit de richting Kortemark als vanuit de richting Diksmuide, zullen via een veilige, afgesloten sas rechtdoor kunnen blijven rijden. Het is voor hen echter ook verboden om de Kronevoordestraat of de Groenestraat in te draaien.

Omleiding

Er wordt voor alle verkeer in een omleiding voorzien: ten eerste voor de fietsers, ten tweede voor het gewone autoverkeer en tot slot ook voor het zwaar vervoer. Volg de omleidingsborden die voor jou van toepassing zijn.

Nutsvoorzieningen

Van de ingrijpende werken op het kruispunt wordt gebruik gemaakt om meteen ook enkele nutsleidingen te vernieuwen.

op 24 februari
Nieuwsoverzicht