Gemeente Kortemark

Verslag infoavond Sneppe- en Handzamestraat en Seizoenwerkerslaan

Dinsdagavond 18 februari werd een infoavond gehouden in aanloop naar de geplande riolerings– en wegenwerken in de Sneppestraat, Seizoenwerkerslaan en Handzamestraat.

De algemene principes voor de heraanleg zijn de volgende:

  • De Sneppestraat wordt omgevormd naar een doorlopende straat en wordt ingericht als woonerf. Een 'doorlopende straat' verschilt maar één letter van een 'doodlopende straat' en is bijna hetzelfde: in een doorlopende straat kunnen op het einde alleen nog zachte weggebruikers - (brom)fietsers en voetgangers dus - door. Het gemotoriseerd verkeer zal de Sneppestraat enkel nog via de Handzamestraat in kunnen rijden.
  • De Seizoenwerkerslaan blijft een doorlopende straat. De huidige paaltjes ter hoogte van huisnummer 23 worden verplaatst naar ter hoogte van huisnummer 1. De Seizoenwerkerslaan wordt ingericht als woonerf.
  • De rijweg van de Handzamestraat wordt opgeschoven naar de onpare zijde, om zo een breder fietspad en veiligheidsstrook te creëeren en een voetpad te kunnen aanleggen van minstens anderhalve meter breed.
  • Het kruispunt ter hoogte van de Handzamestraat en de Koutermolenstraat wordt heringericht om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen.

Links op deze pagina zijn alle plannen en presentaties te vinden, zoals voorgesteld op de infoavond. Door in te zoomen kan je als bewoner ook zien hoe het er voor jouw deur uit zal zien.

Riolering

Aan de aangelanden van het project, waar ook rioleringswerken worden uitgevoerd, wordt gevraagd om een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein aan te leggen. Voor deze werken wordt begeleiding voorzien door een afkoppelingsdeskundige van Fluvius.

Ter info: door de coronacrisis zijn de plaatsbezoeken in de Sneppestraat hieromtrent voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Opmerkingen?

Wie nog individuele opmerkingen op deze plannen heeft, kan die melden bij het omgevingsloket (omgevingsloket@kortemark.be ). In de mate van het mogelijke en voor zover de opmerkingen passen in het voorgestelde concept, proberen we hiermee rekening te houden.

De definitieve plannen worden in de komende maanden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vermoedelijk in december 2020 - afhankelijk van de vordering van de eerstkomende stappen - volgt er een tweede infoavond voor buurtbewoners en geïnteresseerden.

op 21 februari
Nieuwsoverzicht