Gemeente Kortemark

Nieuwe burgerbevraging gemeente- en stadsmonitoring

Ben jij tevreden over de voorziening van groot Kortemark? Dit kunnen de mensen die eind maart een brief in de bus krijgen laten weten via de survey van de gemeente- en stadsmonitoring in Vlaanderen. Het is belangrijk voor het bestuur om te weten wat je over jouw gemeente vindt.

Naast een constante verversing van de registerdata uit de monitor, wordt er werk gemaakt van een nieuwe enquête. Het is de enige driejaarlijkse betrouwbare survey die in elke Vlaamse gemeente op wetenschappelijke wijze wordt georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. Daarin peilt ABB in deze bevraging naar het gedrag, participatie en de tevredenheid van de inwoners van groot Kortemark over onze lokale beleidsthema’s.

ABB vraagt in samenwerking met statistiek Vlaanderen in elke gemeente een representatieve groep inwoners. De medewerking van elke inwoner is bepalend om tot betrouwbare en krachtige resultaten te komen. De resultaten hiervan zullen gratis te vinden zijn op de website van de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor.

Doel en functie

De gemeente- en de stadsmonitor hebben als doel het strategische beleid van alle bruikbare actoren en van het lokaal bestuur in het bijzonder beter te onderbouwen door het geven van een input voor planning en beleidsprogramma’s. Ze zijn een meet-, communicatie en leerinstrument op strategisch niveau.

Deelneming en bedanking

Inwoners tussen 17 en 85 jaar kunnen hier aan meewerken. In totaal worden hier  400.000 Vlamingen voor uitgenodigd om de enquête in te vullen. Nadien krijgen 7.500 willekeurige deelnemers die de vragenlijst volledig invulden een bedankingskaart en een geschenkbon van 12 euro. 

Nog vragen?

Je kan terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse infolijn. ABB biedt ook een lijst met veel voorkomende vragen aan op hun website.

op 17 februari
Nieuwsoverzicht
gemeente- en stadsmonitoring