Gemeente Kortemark

Pas op voor de bruine rat

De bruine rat of rioolrat komt voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Je vindt ze op plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig is: oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen en noem maar op.

Waarom bestrijden?

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: ze vreten aan landbouwgewassen, vervuilen voedselvoorraden, brengen knaagschade toe aan elektriciteitskabels, brengen ziektes over, ... Als je ze opmerkt, is het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers heel snel en het hele jaar door voort.

Organisatie bestrijding

Volgens de wet van april 1971 moet elke eigenaar, huurder, of gebruiker ratten bestrijden zodra hij hun aanwezigheid vaststelt, of deze hem door een overheidspersoon is gemeld.

De gemeente Kortemark neemt samen met de provincie en het Vlaams gewest zijn verantwoordelijkheid op langs openbare waterlopen, weggrachten en de openbare terreinen.

>>> De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren. <<<

De beste manier om ze te bestrijden is preventie: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. Dat is niet altijd mogelijk. Voor kleine populaties (moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de bruine rat met in de handel verkrijgbare mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden.

Maar gezien de bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt. In zo'n geval kan de¬†bruine rat bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen. Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats¬†ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Deze rodenticiden zijn te verkrijgen in de meeste doe het zelfzaken of tuincentra.

Weet je niet hoe je dit het best aanpakt? Contacteer het omgevingsloket van het gemeentebestuur op het nummer 051 57 51 34 of via omgevingsloket@kortemark.be. De gemeentelijke rattenbestrijding kan langskomen voor eenmalig advies.

op 17 december
Nieuwsoverzicht
bruine rat