Gemeente Kortemark

Asbest? Da’s best verpakt!

Hechtgebonden asbest moet je vanaf 1 januari 2020 verpakt aanleveren op het recyclagepark. De asbestzakken koop je aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark via de betaalzuil. Asbest kan je aanleveren onder de oranje groep, tot 1.000 kg vrijstelling per gezin per jaar. Breng je na 1 januari nog onverpakt asbest aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark. Voor een grote asbestzak betaal je 2,5 euro, voor een kleine 1,5 euro.

Wat kan?

Enkel met hechtgebonden asbest ben je welkom. Bij dergelijk asbest zitten de vezels in het draagmateriaal verankerd. Denk maar aan eterniet, menuiserite, golfplaten, asbestleien, dak- en gevelleien, gas-, water- en rioleringsleidingen, regenpijpen, vlakke gevelplaten of binnenschotten, bloembakken of een schouw.

Wees voorzichtig! Bevochtig vooraf het materiaal en zorg dat het niet breekt tijdens de afbraakwerken. Gebruik in geen geval een slijpschijf, zaag of boor. Zo voorkom je dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.

Wat kan niet?

Asbest in losse of niet hechtgebonden toestand, zoals spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton en isolatiegips. Laat niet-hechtgebonden asbest, verweerde asbest of moeilijk te verwijderen asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

op 17 december
Nieuwsoverzicht
asbest