Gemeente Kortemark

Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022

Bekendmaking nummer 8088 dd. 26 november 2019

op 26 november
Nieuwsoverzicht