Gemeente Kortemark

Bekendmaking van een kennisgeving Project-MER - Oude Zeedijkstraat 13 - 12.11.2019 - 11.12.2019

Bekendmaking nummer 8050.

Onderwerp: kennisgeving Project-MER

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oude Zeedijkstraat 13 te 8610 Kortemark.

Opmerkingen bij deze aanmelding en scoping kunnen, ten laatste op 11 december 2019, bezorgd worden aan het College van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 18, 8610 Kortemark, afgegeven aan het Omgevingsloket op hetzelfde adres, of gemaild naar omgevingsloket@kortemark.be

op 12 november
Nieuwsoverzicht