Gemeente Kortemark

Bericht voor veehouders zonder aansluiting op waterleidingnet

Door het oppompverbod in onze provincie kunnen de veeboeren de dieren op stal enkel nog laven met water uit eigen bronnen of leidingwater. Landbouwers die voor hun vee kampen met waternood en niet over een aansluiting op het waterleidingnet beschikken, kunnen - door een besluit van het Provinciaal Droogteoverleg - nu geholpen worden via een bemeterde waterpijp. Drinkwatermaatschappijen hebben die in elke gemeente ter beschikking.

Concreet vraagt de landbouwer op de gemeente een attest met de bevestiging dat zijn landbouwbedrijf niet is aangesloten op het waterleidingnet en richt hij zich dan tot de door de burgemeester aangewezen dienst voor de ophaling van drinkwater voor het vee. De hoeveelheid afgenomen water wordt heel concreet vastgesteld, ter kennis gebracht aan de desbetreffende watermaatschappij en aan de consument verrekend onder het tarief van de grootverbruikers.

op 26 juli
Nieuwsoverzicht