Gemeente Kortemark

RUP Deprez

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Deprez is gelegen ten oosten van de kern Kortemark, gelegen langsheen de Lichterveldestraat. Het plangebied omvat de site van het bedrijf Deprez Construct en enkele percelen gelegen tussen de site Deprez Construct en de Lichterveldestraat.

De planningsbevoegdheid voor dit plan ligt in principe bij de provincie West-Vlaanderen. Omwille van meerdere relevante lokale aanknopingspunten, de kleinschaligheid van het plan en de beperkte wijzigingen ten opzichte van de bestaande juridische toestand, besliste de deputatie van provincie West-Vlaanderen de opmaak van het plan te delegeren aan de gemeente Kortemark.

Met dit RUP wenst de gemeente de ruimtelijke bestemmings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het plangebied vast te leggen.

Het college heeft in zitting van 5 april 2019 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Deprez goedgekeurd. De publieke raadpleging liep van dinsdag 28 mei 2019 tot en met 27 juli 2019. Op 26 juni 2019 werd een participatiemoment georganiseerd.

De startnota, procesnota en verslag participatiemoment RUP Deprez kunnen digitaal geraadpleegd worden door verder te klikken bij de downloads links op deze pagina.

De adviezen en reacties die tijdens de periode van raadpleging werden geformuleerd worden verwerkt in de scopingsnota. Het college van burgemeester en schepenen keurde deze scopingsnota goed op 31 januari.

op 24 mei
Nieuwsoverzicht