Gemeente Kortemark

RUP Vernafix

Op 15 januari 2018 vergunde de gemeenteraad het planologisch attest Vernafix. Conform artikel 4.4.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Het plangebied situeert zich in het uiterste noorden van de gemeente, langsheen de Koekelarestraat ten noorden van Ede­walle.

Het RUP legt de verdere ontwikkeling en landschappelijke inpassing van het bedrijf Vernafix, zoals voorzien in het planologisch attest, vast. 

Het college heeft in zitting van 5 april 2019 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Vernafix goedgekeurd. Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van dit RUP.

Publieke raadpleging

Tijdens de periode van de publieke raadpleging: van dinsdag 28 mei 2019 tot en met 27 juli 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Per brief tegen ontvangstbewijs aan het loket van de dienst omgeving gemeentehuis Kortemark, Stationstraat 68 te 8610 Kortemark
  • Per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortemark, Stationstraat 68 te 8610 Kortemark
  • per mail omgevingsloket@kortemark.be.

Naar aanleiding van de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Het infomoment vindt plaats op woensdag 26 juni om 19 uur in De Beuk (zaal Foyer), Torhoutstraat 9 in Kortemark.

Documenten inkijken

De startnota en de procesnota rond de RUP Vernafix kunnen digitaal geraadpleegd worden door verder te klikken bij de downloads links op deze pagina.

De analoge documenten liggen tijdens de periode van publieke raadpleging ter inzage op het loket van de dienst omgeving in het gemeentehuis, Stationsstraat 68 in Kortemark. Dit elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

De startnota vormt de start van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De procesnota is een informatief en evoluerend document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

op 24 mei
Nieuwsoverzicht