Gemeente Kortemark

Bekendmaking besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen inzake deels afschaffen van de oude ligging van de Werkenstraat, buurtweg 4, voetweg 21 en 31 te Werken (Kortemark)

Bekendmaking nr. 7676.

Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse regering door hetzij de gemeente, hetzij een belanghebbende derde. Dit beroep moet aan de gouverneur worden bezorgd binnen de 15 dagen volgend op de afkondiging van de beslissing door aanplakking in de gemeente. Vervolgens moet de gouverneur het volledige dossier aan de bevoegde Vlaamse minister bezorgen.

op 09 mei
Nieuwsoverzicht