Gemeente Kortemark

Bekendmaking besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen inzake afschaffing van de in onbruik geraakte voetweg nr. 49

Bekendmaking nr. 7615.

Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse regering door hetzij de gemeente, hetzij een belanghebbende derde. Dit beroep moet aan de gouverneur worden bezorgd binnen de 15 dagen volgend op de afkondiging van de beslissing door aanplakking in de gemeente. Vervolgens moet de gouverneur het volledige dossier aan de bevoegde Vlaamse minister bezorgen.

op 05 april
Nieuwsoverzicht