Gemeente Kortemark

Bekendmaking van de ter inzage legging van het openbaar onderzoek betreffende de tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

Bekendmaking nummer 7561.

Zie bijlage voor alle informatie.

op 18 maart
Nieuwsoverzicht