Gemeente Kortemark

Vacature: Afdelingshoofd omgeving gemeente Kortemark

De gemeente Kortemark is voor haar dagelijkse werking op zoek naar een gedreven afdelingshoofd omgeving.

Afdelingshoofd Omgeving

A4a-A4b - statutair- voltijds

Functie

De functie is tweeledig:

Je werkt als verantwoordelijke van de afdeling Omgeving. Je staat in voor een correcte planning, een efficiënte organisatie, een vlotte aansturing en goede opvolging van de dienst. Je bepaalt mee de concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers (5). Daarbij streef je naar een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Daarnaast treed je op als omgevingsambtenaar waarbij je instaat voor de opmaak van de omgevingsvergunningen en bijhorende. Je bereidt de beslissingen van het bestuur voor met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten van de omgevingsvergunning. Je treedt hiervoor ook in overleg met belanghebbenden van de verschillende dossiers.

Profiel

In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs.

Strekt tot aanbeveling:

  • kennis van de reglementering inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijk inzicht, visueel voorstellingsvermogen

Voorwaarden

  • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs.
  • Sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, niet ouder dan 3 maanden)
  • Slagen voor een selectieprocedure

Kandidaatstelling

Bezorg je kandidatuur samen met je sollicitatiebrief, curriculum vitae en een kopie van je diploma of getuigschrift gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark. Je mag je kandidatuur ook mailen naar personeel@kortemark.be, je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging of komen afgeven op het gemeentehuis. De uiterlijke indieningsdatum is 31 januari 2019.

Verplichte bijlagen: 

  • uittreksel strafregister¬†
  • kopie diploma
  • motivatiebrief
  • CV

Wij bieden

Een verloning volgens weddeschaal A4a-A4b, aangevuld met een aantrekkelijke vakantieregeling, een gratis uitgebreide hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Verder krijg je de kans om je:

dankzij opleidingen en het opdoen van ervaring verder te ontplooien binnen dit domein en mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentebestuur. Beperkt thuiswerk is eveneens bespreekbaar.

op 21 december
Nieuwsoverzicht