Gemeente Kortemark

GAS-gevaar!

De afkorting GAS staat voor Gemeentelijk Administratieve Sanctie. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 november 2015 en een vaststeller werd officieel aangesteld. Het werd ingevoerd als antwoord op lokale overlastproblemen. De bedoeling is dat de gemeente zelf de strijd aangaat tegen vaak voorkomende vormen van overlast zoals sluikstorten, hondenpoep, wildplassen en onvergunde bezettingen van het openbaar domein.

Door de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt de gemeente de prioriteiten inzake bestrijding van overlast en wordt voor onaanvaardbare overlast een lik-op-stuk beleid gevoerd. Elke dag weer gaat een gemeentelijke GAS-vaststeller op pad om na te gaan of er zich problemen voordoen. Als dat zo is en wanneer men kan ontdekken wie de regelgeving aan zijn of haar laars lapt, dan kan er een gemeentelijke administratieve sanctie gegeven worden van maximaal 250 euro.Met gezond verstand kom je al een heel eind.

Deze lijst bevat een aantal zaken waarvoor je een gemeentelijke administratieve sanctie kan krijgen. Dat waren vroeger ook al overtredingen en dus strafbaar. Alleen worden ze nu dus bestraft met een GAS-boete.

Let wel, de lijst is niet limitatief en kan aangepast worden. Het volledige GAS-reglement kun je raadplegen op de gemeentelijke website via deze link.

Geluid- en lawaaihinder

 • feestvuurwerk afvuren zonder toestemming van de burgemeester
 • dieren mogen geen abnormale hinder (geblaf, geschreeuw, gekrijs) veroorzaken die storend is voor de omwonenden
 • alarmsystemen van voertuigen mogen de buurt niet verstoren
 • houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door elektrische motoren gebruiken voor 8 u. en na 22 u.

Dieren

 • de hond niet aan de leiband houden
 • hondenpoep niet opruimen
 • voederen van dieren
 • het niet bijhebben van een zakje bestemd voor het opruimen van hondenpoep
 • beletten dat voorbijgangers aangevallen of achtervolgd worden door dieren

Openbare reinheid en gezondheid

 • sluikstorten
 • huisvuil op de verkeerde dagen of tijdstippen of op niet-reglementaire wijze buitenplaatsen
 • afvalverbranding
 • afloop van regenwater en afvoerwater
 • reinigingsplicht op openbare ruimten
 • wildplassen

Onderhoud

 • bewonen van een onbewoonbaar verklaarde woning
 • niet rein houden van de gronden en sloten van braakliggende terreinen
 • het trottoir niet sneeuwvrij maken bij sneeuw of ijzel
 • trottoirs, goten en greppels voor je eigendom niet proper houden
 • hagen, struiken en bomen, palend aan de openbare weg niet onderhouden of regelmatig snoeien
 • het niet tijdig ledigen van beer- en septische putten

Hinderlijke of gevaarlijke stoffen/goederen

 • ongezonde of stinkende stoffen die ongedierte aantrekken bewaren, verspreiden, opstapelen of vervoeren

Aanplakkingen

 • opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aanbrengen of plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten, verkeersborden en andere langs de openbare weg
 • verbod om wettig aangebrachte aanplakbiljetten te beschadigen, verwijderen of onleesbaar te maken

Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang

 • niet signaleren van werken op de openbare weg
 • stellingen, containers, bouwmateriaal en andere vergaarbakken op de openbare weg plaatsen
 • op het openbaar domein een activiteit uitoefenen die de veilige en vlotte doorgang belemmerd
 • skateboard, steps en rolschaatsen enkel toegelaten indien de veiligheid en vlotte doorgang van de voetgangers gegarandeerd is
 • zich op ijs van waterlopen en stilstaande wateren te begeven

Uitoefening van activiteiten op de openbare markten op het openbaar domein

 • als standhouder de openingstijden van de (vis)markt niet respecteren
 • zich niet houden aan de specifieke reglementering inzake de markten
 • niet net houden van de standplaatsen op de markt en/of de standplaatsen vóór het sluitingsuur niet aan een grondige reiniging onderwerpen

Privatief gebruik van het openbaar domein

 • terrassen, uitstalramen of reclameborden plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uitstallen zonder machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen

Aanbrengen van tekens van openbaar nut aan gevels en huisnummers

 • de nummers van de huizen eigenhandig veranderen of uitschrapen

Meer informatie: Stephan Terryn -  T 051 56 81 21

 

op 28 juni
Nieuwsoverzicht