Jongeren mogen stemmen tijdens de Europese Verkiezingen

5
feb
2024

Op zondag 9 juni vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Voor deze verkiezingen geldt een opkomstplicht. Elke Belg die minstens 18 jaar is op de verkiezingsdag zal hiervoor in mei een oproepingskaart ontvangen. 16 en 17-jarigen mogen voor het eerst stemmen.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen en staan automatisch op de kiezerslijst voor alle verkiezingen.

Europeanen die verblijven in België

Europese burgers die in Kortemark wonen, moeten zich, als ze wensen te stemmen, inschrijven op de kiezerslijst. Dien daarvoor, als je aan onderstaande 5 voorwaarden voldoet, ten laatste op 31 maart 2024 een aanvraag in bij de dienst Burgerzaken :

  • Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
  • Je hoofdverblijfplaats is in Kortemark
  • Je bent minstens 16 jaar oud
  • Je hebt stemrecht
  • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst

Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst

Vul het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of vraag het formulier op bij de dienst Burgerzaken en geef het vóór eind maart, bij deze dienst, terug af. Van zodra je inschrijving werd goedgekeurd, ontvang je hiervan bevestiging en ben je verplicht om te komen stemmen op 9 juni. Dit betekent ook dat je niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Stemrecht voor 16- en 17-jarigen

Op 9 juni mogen 16- en 17-jarigen voor de eerste keer stemmen voor het Europees Parlement. Voor hen is er stemrecht (geen stemplicht). Jongeren die op 9 juni 16 jaar zijn, kunnen dus gaan stemmen.


Contact informatie