Gemeente Kortemark

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • 9°           dat de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • 10°         de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;