Incontinentietoelage

Personen met incontinentie worden geconfronteerd met een hoge afvalfactuur voor de aankoop van vuilniszakken. De huisarts kan patiënten met incontinentie een gepersonaliseerd attest bezorgen, waarmee zij een gemeentelijke premie van 34 euro kunnen aanvragen in het Sociaal Huis.

Voorwaarden

De premie wordt enkel toegekend aan personen die nog zelfstandig wonen in Kortemark. Personen die in een rust- en verzorgingstehuis, een woon- en zorgcentrum, een psychiatrisch verzorgingstehuis of in een gemeenschap wonen, komen niet in aanmerking voor de premie.

De premie kan per kalenderjaar eenmaal aangevraagd worden en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Binnen hetzelfde gezin kan de premie jaarlijks meermaals aangevraagd worden, indien meerdere personen lijden aan incontinentie.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag indienen kan via dit webformulier. Lukt het je niet om het op deze manier te doen, dan kan je bij het Sociaal Huis een papieren versie van het document opvragen.

Bij je aanvraag dien je ook het attest van de huisarts en een kopie van je identiteitskaart toe te voegen.

De aanvragen worden per kwartaal gebundeld en afgegeven aan de financiële dienst. De premies worden in de maand volgend op het kwartaal uitbetaald.


Contact informatie