Gemeente Kortemark

Gemeenteraad

Wie en wat

In Kortemark hebben we 23 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe de algemene regels vaststellen. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze kunnen ondermeer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendige bestuur van de gemeente.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.  U mag de openbare vergaderingen bijwonen, maar u mag niet tussenkomen. De zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Ze worden voorgezeten door de voorzitter: de heer Ronny Vierstraete. 

Een link naar de reglementen (huishoudelijk reglement, reglement i.v.m. toekennen eretitel gemeenteraadsleden) vind je hier.

Gemeenteraden 2019

Start om 20 u.

Maand Datum
Januari 28
Februari 25
Maart 25
April 29
Mei 20
Juni 17
Juli /
Augustus /
September 9
Oktober 21
November 18
December 16

 

Via deze link kunnen de besluitenlijsten/beslissingen geraadpleegd worden van de gemeenteraad: https://kortemark-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/ en op de knop rechts "Kalender" klikken.