Enkele dagen beurtelings verkeer in stuk Torhoutstraat

15
nov
2023

De firma TM-GGW heeft een vergunning aangevraagd om van maandag 4 tot en met vrijdag 22 december werken uit te voeren in opdracht van Fluvius. Het gaat om de uitbreiding van nutsleidingen naar aanleiding van een recente particuliere aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen. De werken situeren zich in verschillende straten omdat een uitgebreid stuk van het netwerk onder handen wordt genomen: de Hermitagestraat (kant Torhout), de Processiestraat en de Torhoutstraat (stuk tussen Processiestraat en Hermitagestraat).

De werken zullen in vier fases worden uitgevoerd. Voor elke fase is er ook een geschatte timing vooropgesteld. Dit blijft uiteraard een inschatting, die ook van externe factoren zoals de weersomstandigheden afhankelijk is.

Vermoedelijke uitvoeringsperiodes:

 • Fase 1: hoek Torhoutstraat - Hermitagestraat: dinsdag 5 t.e.m. vrijdag 8 december
  • tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer in de Torhoutstraat
 • Fase 2: Hermitagestraat: vrijdag 8 t.e.m. woensdag 13 december
  • Hermitagestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer, enkel plaatselijk verkeer mogelijk
 • Fase 3: Torhoutstraat: dinsdag 12 t.e.m. dinsdag 19 december
  • tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer in de Torhoutstraat
 • Fase 4: Processiestraat: vrijdag 15 t.e.m. vrijdag 22 december
  • tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer in de Torhoutstraat

Nutswerken Torhoutstraat


Contact informatie