Gemeente Kortemark

College van burgemeester en schepenen

De burgemeester wordt bijgestaan door vijf schepenen. Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Elke schepen en de burgemeester heeft zijn/haar eigen bevoegdheden. Het college kan slechts samen een beslissing nemen. Een schepen heeft individueel geen beslissingsmacht.

Het college vergadert in principe wekelijks, in Kortemark op vrijdagnamiddag. De gemeentelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de algemeen directeur. Daarom is die ook aanwezig op de vergaderingen van het college. De vergaderingen van het college zijn, in tegenstelling tot die van de gemeenteraad, niet openbaar.

Via deze link kunnen de besluitenlijsten/beslissingen geraadpleegd worden van het College van burgemeester en schepenen:
https://kortemark-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/ en op de knop rechts "Kalender" klikken.