Gemeente Kortemark

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wie en wat

Elk OCMW heeft vanaf 2019 (verplicht) een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Wat het BCSD kan/moet doen, is vastgelegd in het decreet over het Lokaal Bestuur. Het gaat bijvoorbeeld over de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD in Kortemark bestaat uit een voorzitter en 6 leden.