Gemeente Kortemark

Bestuursadministratie

De bestuursadministratie vormt een belangrijke schakel in de gemeenterlijke administratie. Alle briefwisseling wordt in het secretariaat geopend, geregistreerd en verspreid aan de verantwoordelijke diensten, secretaris en college van burgemeester en schepenen.

Wens je een brief te sturen aan het gemeentebestuur, dan stuur je die naar:

College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

De bestuursadministratie ondersteunt de algemeen directeur bij de voorbereiding en de notulering van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De agenda en het verslag van de gemeenteraad worden eveneens vanuit de bestuursadministratie verstuurd aan de raadsleden.

Contactgegevens dienst

Bestuursadministratie

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

medewerkers

Openingstijden dienst

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Relevante informatie