Gemeente Kortemark

Wonen & omgeving

De afdeling Wonen & Omgeving is bevoegd voor alles wat grondgebonden zaken aangaat.

Het omgevingsloket is uw eerste aanspreekpunt voor alle diensten onder de afdeling Wonen & Omgeving.

Het omgevingsloket bevindt zich op de 1ste verdieping van het gemeentehuis (Stationsstraat 68), u kunt hier persoonlijk langskomen tijdens de openingsuren. Het omgevingsloket is ook telefonisch of via e-mail bereikbaar.

De stedenbouwkundige dienst staat o.a. in voor de behandeling van de bouw- en verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten, inlichtingen over diverse stedenbouwkundige voorschriften, coördinatie opmaak plannen van aanleg en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan … De milieudienst is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het stedelijk milieu- en natuurbeleid. Je kan je bij deze dienst aanmelden voor een milieuvergunning. Tevens kan je er terecht voor allerlei milieu-informatie en vragen over de milieuwetgeving.

De dienst Publieke ruimte staat in voor het onderhoud van het openbaar domein en bestaat uit een dienst Wegen & Water en dienst Groen & Openbare netheid en het beheer van het recyclagepark.

De dienst Mobiliteit staat in voor alles wat betrekking heeft op verkeer en mobiliteit. U kan er terecht met vragen en suggesties over de verkeerssituatie in de gemeente, in uw straat of buurt.

Praktisch

Omgevingsloket

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34

Openingstijden

Iedere werkdag van 8.30 tot 12 u.

Op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.