Gemeente Kortemark

Klachten en meldingen

Meer info

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Melding

Via een melding kunt u een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeente signaleren, zonder dat u ontevreden ben over het optreden van de gemeente. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een gat in het wegdek, verzakte stoeptegels, zwerfvuil,…Concrete problemen in het straatbeeld worden dus in eerste instantie bij de bevoegde diensten aangekaart.
Wordt u daar niet naar behoren geholpen dan kan u een beroep doen op de klachtencoördinator. 

De volgende problemen kan je rechtstreeks aan het betrokken bedrijf melden:

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening - moet u te lang wachten op een beslissing -voelt u zich onheus behandeld - stelt u het waarom van een beslissing in vraag - ontvangt u geen antwoord – is iets niet uitgevoerd dat u gevraagd heeft – dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de klachtencoördinator.

Klachten indienen bij de klachtencoördinator

Alle gemeentelijke diensten vallen onder het werkterrein van de klachtencoördinator.

Een klacht kan ingediend worden door eenieder die niet tevreden is over de manier waarop hij door een dienst van de gemeentelijke administratie wordt behandeld, ondermeer foutieve of onwettige handelswijze van personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, uitblijven van initiatief of een manifest kwaliteitsgebrek m.b.t. het onthaal van de burger.
De klacht moet uiteraard betrekking hebben op de werking van een gemeentelijke dienst.  Anonieme meldingen en klachten worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.


Wie kan een klacht indienen?

Natuurlijke personen, rechtspersonen of feitelijke verenigingen zowel van binnen als buiten Kortemark.

Bij eenvoudige zaken zal een gemeentepersoneelslid  de klacht op korte termijn oplossen. Bij iets ingewikkeldere zaken gaat vaak een beslissing van het College vooraf.


Hoe een klacht indienen?

Een klacht deponeren kan je op volgende manieren doen:

  • Via onze gemeentelijke website: in het e-loket kunt u het webformulier "Klachtenformulier" invullen, klik hiervoor op deze rechtstreekse link
  • Via mail: ann.galle@kortemark.be
  • Via een brief naar gemeente Kortemark, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark t.a.v. klachtencoördinator Ann Galle
  • Mondeling

Info: klachtencoördinator: Ann Galle - 051 56 81 21

Het reglement kunt u hieronder downloaden:

Digitaal loket

Praktisch

Communicatie

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 38
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

Iedere werkdag van 08.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.