Levensloop
Onderwijs
Hulpdiensten
Bouwen & Verbouwen
Wonen
Mobiliteit
Leefmilieu
Rijbewijs
Arbeid & Tewerkstelling
Handel & Ondernemen
Land- & Tuinbouw
Cultuur
Sport
Jeugd
Senioren
Feestelijkheden & Kermissen
Muziekonderwijs
Bibliotheek
Toerisme & Recreatie
Op reis
Uitleendienst
Activiteitenkalender
Reservatie zalen
Bestuur
Notulen
Adviesorganen
Diensten
Verenigingen
Ondernemingen &  Vrije Beroepen
Nutsvoorzieningen
OCMW
Reglementen
Infoblad en pers
Bekendmakingen
Burgemeester
Schepencollege
Gemeenteraad
Gemeentesecretaris
OCMW Vast Bureau
OCMW raad
Politieraad
Politiecollege
Archief
Bevolking
Burgerlijke stand
Cultuur
Feestelijkheden & Kermissen
Financiele dienst
Gemeenschapswacht
Informatie - Communicatie
Jeugddienst
Landbouw
Middenstand & KMO
Milieudienst
Mobiliteit
Onderwijs
Onthaal
Ontwikkelingssamenwerking
Openbare werken
Personeelsdienst
PWA
Ruimtelijke ordening
Secretarie
Senioren
Sociale zaken
Sportdienst
Stedenbouw
Technische dienst
Toerisme
Historiek
Stratenplan
Beeldbank
Leven & welzijn Milieu & wonen Werken & ondernemen Vrije tijd & ontspanning Wegwijs Geschiedenis & ligging
In de kijker
Links
Van A tot Z
Digitaal loket
Contacteer ons
Filmpjes
logo van de gemeente Kortemark
Home Terug Print Zoek

Couchezmolen - molenmuseum


Couchezmolen - molenmuseum : foto 1
Couchezmolen - molenmuseum : foto 2

De Couchezmolen dateert van 1869.

Het is een bakstenen stellingmolen met benedenverdieping en 7 zolders.
Met zijn 25m hoogte tot aan de nok van de molenkap is het nog steeds één van de hoogste complete stenen windmolens van België.

Hij overleefde merkwaardig genoeg de eerste wereldoorlog en bleef draaien tot in 1949. In 1997 kwam de molen in erfpacht van de gemeente met het doel de molen grondig te restaureren.

Sinds eind 2003 beschikt Zarren weer over 2 maalvaardige molens.
De Zarrense tandem Wullepitmolen – Couchezmolen; 2 maalvaardige molens op 1 kilometer afstand van elkaar en in elkaars zicht is trouwens landschappelijk een zeldzaamheid in België.

Zarrenlindestraat 51 – 8610 Zarren

meer info over de westvlaamse molens: klik hier

De Couchezmolen werd in 2006, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, ingericht als molenmuseum. Er gaat aandacht uit naar de bestaande en verdwenen molens uit de gemeente Kortemark en naar het proces van graan tot brood.

De molen is toegankelijk elke zondag van april tot eind september telkens van 14u tot 18u of na telefonische afspraak met de dienst Toerisme.
gesloten op officiële feestdagen

Toegangsprijzen:
< 6 jaar: gratis
Vanaf 6 jaar: 2 euro per persoon
Groepsbezoeken: 50 euro per groep (rondleiding molenaar) + 3 euro per persoon (toegang + degustatie) (heel het jaar door te reserveren)


Gemeentebestuur Stationsstraat 68 8610 Kortemark T. 051 56 81 21 F. 051 57 51 20 info@kortemark.be webmaster@kortemark.be